ÖZET YÜKLEME
KONGRE KONULARI
KONGRE TAKVİMİ
KONGRE YERİ
DÜZENLEME KURULU
BİLDİRİ KİTABI BASIMI ve MAKALELERİN YAYINLANMASI
BİLİM KURULU
BİLDİRİ / POSTER FORMATI
KATILIM ve KONAKLAMA (3 Gece 4 Gündüz) ÜCRETİ
SEKRETARYA
KONGRE FOTOĞRAFLARI

 

 

  ULUSAL BOTANİK - BİTKİ BİLİMİ KONGRESİ 
KATILIMCILARIMIZIN DİKKATİNE; 

4. Ulusal Botanik kongremize kayıt yaptırıp özet gönderdiğiniz için ilgi ve desteğinize çok teşekkür ederiz. 
 
Kongre katılımı için yüklediğiniz özetler, hakemlere gönderilmiştir.
 
Kabul mektupları, elektronik olarak 22 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar e.posta adreslerinize gönderilecektir. Aynı zamanda üye olduğunuz sistemden de kabul mektuplarına ulaşabileceksiniz.
 
Konaklama ücretleri, paket olup üç öğün yemek, termal havuzlardan faydalanma...vb  dahil üç gece dört gündüzü içermekte ve çift kişilik oda için  kişi başı ücreti 345 TL'dir.  Hangi hesaba yatıracağınıza dair bilgi kabul mektupları gönderildikten sonra e.posta ile sizlerle paylaşılacaktır.
 
KATILIM ÜCRETİ, kongremizin başladığı gün kayıt masasında PEŞİN / NAKİT olarak alınacaktır. Kredi kartı ile ödeme sağlanamayacaktır.
 
Konaklama için fatura, İKBAL termal otel tarafından katılımcılara verilecektir.
 
KATILIM ÜCRETİ için ekte örnek olarak sunulan bir belgede  her katılımcı kendisi ile ilgili bilgileri dolduracak ve bir çıktı alıp kongre teknik koordinatörüne imzalattırılacaktır.. Fatura isteyenler için yardım olunmaya çalışılacaktır.
 
Durumu bilgilerinize saygı ile sunarız.
 
KONGRE DÜZENLEME KURULU
 
 
 
 
 
 
DUYURU!!!
Bildiri Özeti Gönderim Tarihi 19 Mayıs 2017 Tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Değerli Meslektaşlarımız;
 

Biyolojinin birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Botanik (Bitki Bilimi) alanı bunlardan bir tanesidir. Alanımızda bilimsel çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu kadar bunların disiplinler arası paylaşılmasına da gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla dördüncüsü düzenlenecek olan Ulusal Botanik Kongresi’nin 6-9 Temmuz 2017  tarihlerinde Trakya Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle Afyon’da İkbal Otel’de yapılması planlanmıştır.

IV. Botanik Kongresi’nde, uygulama ve deneyimlerini paylaşmak üzere Botanik, Ziraat, Eczacılık, Tıp vb. alanlarda çalışan ademisyenleri ve ilgili araştırıcıları bir araya getirmek amaçlanmaktadır. Aromatik Bitkiler, Bitki Biyoteknolojisi, Bitki Büyüme Maddeleri, Bitki Ekolojisi, Bitki Fizyolojisi, Bitki Gelişim Biyolojisi, Bitki Islahı, Bitki Kimyası ve Bitki Kaynakları, Bitki Koruma, Bitki Metabolizması, Bitki Yapısı ve İşlevi, Bitkilerde Genetik ve Epigenetik Kalıtım, Bitkisel Üretim, Biyoçeşitlilik, Biyotik ve Abiyotik Stres, Botanik Koleksiyonu, Dendroloji, Ekonomik Bitkiler, Ekosistem ve Küresel Değişim, Ekoturizm, Endüstriyel Bitkiler, Etnobotanik, Farmasötik Botanik, Floristik ve Fitocoğrafya, Fonksiyonel Morfoloji ve Evrim, Genomik, Genetik ve Moleküler Evrim, İşletme Ekonomisi ve Pazarlama, Koruma Biyolojisi, Ksiloloji, Moleküler Bitki Fizyolojisi, Moleküler Bitki Gelişimi, Moleküler Biyoloji, Orman Botaniği, Paleobotanik, Sentetik Biyoloji ve Bitki Sistemlerinin Yeniden Programlanması, Simbiyotik Yaşam, Sistematik Botanik, Sucul Botanik, Süs Bitkileri, Teorik ve Hesaplamalı Bitki Epidemiyolojisi, Tıbbi Bitkiler, Tohumlu Bitkiler Biyolojisi, Tohumsuz Bitkiler Biyolojisi, Tropikal Ekoloji, Viroloji ve Moleküler Bitki Patolojisi alanlarındaki uygulamaları içeren çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bu amaçla akademisyenlerimizi ve botanik bilimine gönül vermiş tüm araştırıcıları yaptıkları uygulamaları paylaşarak alanın ilerlemesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Kongre Düzenleme Kurulu, sunulacak uygulamaların ve yapılacak çalışmaların Botanik Bilimi’ne hizmet amaçlı, gelişimsel, iyileştirici stratejileri vurgulayan, somut ve uygulanabilir olmasını hedeflemiştir.

Bu kapsamda kongrede, davetli bildiriler, serbest bildiriler ve poster sunumlarına yer verilecektir. Bunların değerlendirilmesinde içeriğinin, botanik bilimine uygun olması koşulu aranacaktır. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler ulusal botanik kongresi web (www.botanik.web.tr) sayfasında yayınlanacaktır.

Kongre ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için www.botanik.web.tr adresini ziyaret ediniz. Tüm meslektaşlarımızı kongre temamız kapsamında bu sayfayı gözden geçirmeye davet ediyor ve sizleri Afyon İkbal Otel’de ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

 

Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA                                         Doç. Dr. Fatma GÜNEŞ

Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi                                                   Trakya Üniversitesi

 

botanik.web.tr

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr