V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi

Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Ali DÖNMEZ - Hacettepe Üniversitesi, Fen Fak. Turkiye

Prof. Dr. Sezgin AYAN - Kastamonu Üniversitesi, Orman Fak. Turkiye

Prof. Dr. Murat OLGUN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fak.Turkiye

2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...