V. Ulusal
Botanik
Kongresi
II. International
PLANT SCIENCE and
TECHNOLOGY CONGRESS
V. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
II. International
PLANT SCIENCE and
TECHNOLOGY CONGRESS
II. International
PLANT SCIENCE and
TECHNOLOGY CONGRESS
V. Ulusal
Botanik
Kongresi

Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ersin YÜCEL

Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Kongre Koordinatörü
Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Talip ÇETER
Kastamonu Üniversitesi

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ergin HAMZAOĞLU           Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ersin KIVRAK         Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Filiz SAVAROĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK      Isparta Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Murat OLGUN         Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hülya ÖLÇER          Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mehmet CANDAN   Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Onur KOYUNCU     Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Kongre Sekreteryası

Dicle SÖNMEZ
Çukurova Üniversitesi

2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...