V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi

Katılım Ücreti

Araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, uzmanlar, lisans ve lisansüstü öğrenciler: 

· Öğretim üyeleri ve diğer katılımcılar: 

· Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Ticari katılımcılar: 


 Not: Kongre kayıt ücretleri, kongre takviminde belirtilen tarihler arasında ilgili hesap numarasına yatırılacak olup, kongre esnasında herhangi bir ödeme kabul edilmeyecektir. Ücretlerin ödenmesinden sonra yapılacak olan kayıt iptalleri için katılım ücretlerinin geri ödemesi yapılmayacaktır.

2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...