DUYURULAR

Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
Online
7. ULUSAL BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020

Kongre Konuları

Aromatik Bitkiler

Bitki Biyoteknolojisi

Bitki Büyüme Maddeleri

Bitki Ekolojisi

Bitki Fizyolojisi

Bitki Gelişim Biyolojisi

Bitki Islahı

Bitki Kimyası ve Bitki Kaynakları

Bitki Koruma

Bitki Metabolizması

Bitki Yapısı ve İşlevi

Bitkilerde Genetik ve Epigenetik Kalıtım

Bitkisel Üretim

Biyoçeşitlilik

Biyotik ve Abiyotik Stres

Botanik Koleksiyonu

Dendroloji

Ekonomik Bitkiler

Ekosistem ve Küresel Değişim

Ekoturizm

Endüstriyel Bitkiler

Etnobotanik

Farmasötik Botanik

Floristik ve Fitocoğrafya

Fonksiyonel Morfoloji ve Evrim

Genomik, Genetik ve Moleküler Evrim

İşletme Ekonomisi ve Pazarlama

Koruma Biyolojisi

Ksiloloji

Moleküler Bitki Fizyolojisi

Moleküler Bitki Gelişimi

Moleküler Biyoloji

Orman Botaniği

Paleobotanik

Sentetik Biyoloji ve Bitki Sistemlerinin Yeniden Programlanması

Simbiyotik Yaşam

Sistematik Botanik

Sucul Botanik

Süs Bitkileri

Teorik ve Hesaplamalı Bitki Epidemiyolojisi

Tıbbi Bitkiler

Tohumlu Bitkiler Biyolojisi

Tohumsuz Bitkiler Biyolojisi

Tropikal Ekoloji

Viroloji ve Moleküler Bitki Patolojisi

DİĞER KONGRELERİMİZ