VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi

Makalelerin Yayınlanması

“VI. Ulusal Botanik Kongresi”nde sunulan tam metin bildirileri, yazarların talep etmesi durumunda  “IJANS- International Journal of Agricultural and Natural Sciences” ve ' IJERAT- International Journal of Environmental Research and Technology' dergilerimizin sayılarında ISSN numarası ile TAM METİN KİTABI olarak yayınlanacaktır. 2019 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...