DUYURULAR

Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
Online
7. ULUSAL BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020

Önemli Tarihler

Duyuru                                                      01 Ocak 2020

Bildiri son gönderimi tarihi:                   04 Eylül 2020     UZATILDI  02 EKİM 2020

Katılım ücreti son ödeme tarihi:           05 EKİM 2020

Tam metinlerin son gönderim tarihi:   09 Ekim 2020

Kongre tarihi:                                            09-11 Ekim 2020

ISBN'li Kongre Kitabının Basılması:      Ekim 2020


DİĞER KONGRELERİMİZ