V. Ulusal
Botanik
Kongresi
II. International
PLANT SCIENCE and
TECHNOLOGY CONGRESS
V. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
II. International
PLANT SCIENCE and
TECHNOLOGY CONGRESS
II. International
PLANT SCIENCE and
TECHNOLOGY CONGRESS
V. Ulusal
Botanik
Kongresi

Sekreterya

Kongre Sekreteri 

Dr. Dicle DÖNMEZ 

 e.posta: ulusalbotanikkongresi@gmail.com

Tel: 0535 414 57 32

2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...