DUYURULAR

Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
Online
7. ULUSAL BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Arzu Cansaran - Amasya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayla Kaya, Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Kaplan, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Cem Vural, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Çiler Kartal, Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Emel Sözen, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Ersin Yücel, Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Evren Cabi, Namik Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Figen Esin Kayhan, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz Savaroğlu - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Filiz Vardar, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Gül Öz, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Gülendam Tümen, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Gülşah Çobanoğlu, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Özçelik, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice Güneş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. İsmühan Potoğlu Erkara, Osman Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Yıldız, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Levent Şık, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Aybeke, Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Ünal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Necmi Aksoy, Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi

Prof. Dr. Okan Acar, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Erol, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Türkiye

Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi

Prof. Dr. Şener Akıncı, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Tamer Özcan - İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Tariyel TALIBOV - Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (AMEA), Azerbaycan

Prof. Dr. Tüncay Dirmenci, Balıkesir Üniversitesi, NEF

Prof. Dr. Ünal Akkemik - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Türkiye

Prof. Dr. Yavuz Bağcı - Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Zafer Kaya, Bülent Ecevit Üniversitesi, Orman Fakültesi

Doç. Dr. Ersin Karabacak, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Feyza Candan, Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Işıl İsmailoğlu, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail Eker, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Tekin, Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Metin Armağan, Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Ardıç - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Murat Kurşat - Bitlis Eren Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Semra Hasançebi, Trakya Üniversitesi, Biyomühendislik

Doç. Dr. Onur Koyuncu - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu - İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

DİĞER KONGRELERİMİZ