Kongreye Çağrı

Değerli Katılımcılar,

Türkiye'de bitki bilimi alanında yapılan araştırmaların paylaşıldığı bir platform haline gelen Ulusal Botanik Kongrelerinin 10.'sunu Online olarak 22-24 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenliyoruz.
Kongremizin amacı bitkiler üzerine araştırma yapan tüm meslek gruplarının akademik deneyimlerini paylaşacağı bilimsel bir ortam oluşturmaktır. 
Günümüzde multidisipliner çalışmaların önemi göz önünde bulundurulduğunda böylesi bir ortamın farklı alanlardan araştırıcıları bir araya getirmekle yeni çalışmaların temellerinin atılmasında da rol oynayacağı kanaatindeyiz.
Bitki bilimine gönül veren ve bu alanda araştırmalar yapan tüm araştırmacılarımızı  kongremize davet ediyoruz.

Selam ve saygılarımızla     
           
KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Fatma GÜNEŞ, Trakya Üniversitesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Dr. Faruk KARAHAN, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü


  

10. Ulusal Botanik Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler