Kongreye Çağrı

10. ULUSAL BOTANİK KONGREMİZE
Özet Gönderimi Son Tarihi
03 Eylül     2023Değerli Katılımcılar,

Türkiye'de bitki bilimi alanında yapılan araştırmaların paylaşıldığı bir platform haline gelen Ulusal Botanik Kongrelerinin 10.'sunu Yüz Yüze olarak 13-15 Eylül 2023 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenliyoruz.
Kongremizin amacı bitkiler üzerine araştırma yapan tüm meslek gruplarının akademik deneyimlerini paylaşacağı bilimsel bir ortam oluşturmaktır. 
Günümüzde multidisipliner çalışmaların önemi göz önünde bulundurulduğunda böylesi bir ortamın farklı alanlardan araştırıcıları bir araya getirmekle yeni çalışmaların temellerinin atılmasında da rol oynayacağı kanaatindeyiz.
Bitki bilimine gönül veren ve bu alanda araştırmalar yapan tüm araştırmacılarımızı  kongremize davet ediyoruz.

Selam ve saygılarımızla     
           
KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Filiz VARDAR, Marmara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölüm Başkanı

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Elif YÜZBAŞIOĞLU, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

10. Ulusal Botanik Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler

DUYURULAR

Kongre Bildiri Kitabı Yayınlanmıştır.