VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Çiler Kartal

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Gülay Şeren

Prof. Dr. Yalçın Kaya

Prof. Dr. Evren Cabi

Doç. Dr. Mehmet Aybeke

Doç. Dr. Semra Hasançebi

Doç. Dr. Elvan Bakar

Doç. Dr. Mehmet Tekin

Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Güler

Prof. Dr. Gülay Şeren

Prof. Dr. Yalçın Kaya

Prof. Dr. Evren Cabi

Doç. Dr. Mehmet Aybeke

Doç. Dr. Semra Hasançebi

Doç. Dr. Elvan Bakar

Doç. Dr. Mehmet Tekin

Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Güler


2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...