VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi

Makalelerin Yayınlanması

“V. Ulusal Botanik Kongresi”nde sunulan bildiriler, yazarların talep etmesi durumunda, gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulduktan sonra  “JABS - Journal Of Applied Biological Sciences”, “BIBAD - Research Journal of Biological Sciences” veya “TABAD - Research Journal of Agricultural Sciences” dergilerinde  makale olarak yayınlanacaktır. 2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...